Nová (?) prostorovost Frýdlantského výběžku v souvislosti se vstupem do Schengenské zóny

Title Alternative:New spatiality of Frydlant´s region with context of entry to the Schengen´s zone
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce podává přehled o změnách odehrávajících se ve Frýdlantském výběžku v době před a po vstupu České republiky do Schengenského prostoru. Práce je členěna na 2 hlavní části.První, teoretická, se zabývá všeobecnými fakty o zkoumaném regionu a oné klíčové události, na kterou je tato práce zaměřena. Rozebírá perifernost Frýdlantska, děje odehrávající se na příhraničních územích, i Schengenský prostor jako celek.V druhé, analytické části práce, je základním prvkem dotazníkový výzkum, který byl vytvořen v cílové oblasti speciálně pro účely této práce. Rozebírá změny odehrávající se v sociální, ekonomické a politické sféře regionu. Součástí je také publikování výsledků dotazníkového šetření a jejich srovnávání s reálnými statistickými údaji v grafické i textové podobě.
Description
katedra: KGE; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 69 s.
Subject(s)
Frýdlantský výběžek, Frýdlant, schengenský prostor
Citation
ISSN
ISBN