Rozvoj sociálních dovedností pro předcházení krizovým situacím

Title Alternative:Development of Social Skills for Preventing Crisis Situations
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Předkládaná diplomová práce se věnuje tématům krizových situací a sociálních dovedností. Nejprve se zabývá krizí z obecného hlediska, následně popisuje krize dítěte mající biologický a psychosociální základ. Dále je zaměřena na vybrané nebezpečné a ohrožující situace - sexuální zneužívání, týrání, stres, konflikt a šikana. Poslední tři uvedené jevy jsou podrobněji rozpracovány ve vztahu dítě a školní prostředí. Hlavním cílem je poukázat na nezbytnost osvojení sociálních dovedností a jejich efektivní užití pedagogem a seznámit se s možnými způsoby rozvíjení sociálních dovedností žáků II. stupně. V souvislosti s krizovými situacemi není opomenuta ani otázka pomoci ve škole a ochrana zdraví a bezpečí dítěte. V přílohách se nachází odučené hodiny v rámci praxe na základní škole a vlastní navržené hodiny rozvíjející sociální dovednosti.
Description
112 s., 27 s. příl. :il., tab. +CD ROM
Subject(s)
social skills, crisis situations, sociální dovednosti, krizové situace
Citation
ISSN
ISBN