Hotel a společenský sál v Chrastavě

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Město Chrastava se potýká s absencí sálu pro společenské akce, zároveň by město ocenilo možnost zvýšení úrovně turistických služeb vybudováním hotelu. Práce zkoumá možnosti stavby, jak skloubit dvě vzájemně propojené ale i oddělitelné funkce, jak se může chovat budova velkého měřítka v prostředí maloměsta.
Town of Chrastava is dealing with the absence of ballroom for public meetings and balls, the town would also appreciate the possibility of increasing tourist services level with building a hotel. My bachelor work is researching possibilities of design, the relationship between two separate functions which can be separated or connected, the relationship between a building with big scale and small scale of town.
Description
Subject(s)
Chrastava, hotel, lokální, architektura, hotel, chrastava, local
Citation
ISSN
ISBN