Historický vývoj mezinárodního měnového uspořádání a vliv stávajícího finančního systému na podnikovou sféru

Title Alternative:Historical Development of International Monetary System and the Influence of Today's Financial System on Business Sector
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Předkládaná diplomová práce popisuje současné finanční uspořádání - dvouúrovňové bankovnictví částečných rezerv, v němž jsou peníze představovány zákonnou měnou s nuceným oběhem. Práce si klade si za cíl objasnit, jakým způsobem současný finanční systém vznikl a které fundamentální síly jeho vzniku napomáhaly. Usiluje o teoreticko-historický rozbor vývoje finančního systému od dob barterového obchodu a o nastínění stěžejních souvislostí, které historicky vedly k odchýlení od zlatého standardu směrem ke standardu státních peněz s nuceným oběhem. Práce se taktéž pokouší o popis současného mezinárodního finančního systému a důsledků jeho existence na hospodářství, potažmo na podnikovou sféru.
Description
68 s. :grafy +CD ROM
Subject(s)
money, banking, peníze, bankovnictví
Citation
ISSN
ISBN