Zdravý životní styl se zaměřením na prevenci obezity u žáků mladšího školního věku

Title Alternative:Healty lifestyle with the aim of prevention of primary school pupils obesity
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na zdravý životní styl u dětí a prevenci obezity. Hlavním cílem práce je analyzovat názory a postoje žáků mladšího školního věku na zdravý životní styl a jejich stravovací návyky. A také připravit program pro žáky školní družiny. Teoretická část se zabývá pojetím zdraví a zdravým životním stylem, výživou a stravovacími návyky. Tato práce je dále zaměřena na obezitu, konkrétně na její vznik, měření, rizika, prevenci a léčbu obezity. Praktická část představuje výsledky dotazníkového šetření. Dále je představen preventivní program ''Předcházíme obezitě''.
Description
97 stran, 8 stran příloh :barevné ilustrace, tabulky, grafy
Subject(s)
healthy lifestyle, school children, overweight children, zdravý životní styl, děti školního věku, obézní děti
Citation
ISSN
ISBN