Auditní testy používané auditorem v podmínkách ČR

Title Alternative:Auditing Tests Used by Auditor in the Czech Republic
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of this diploma work is to explain the theme of audit and auditing tests used by auditor in the Czech Republic, to illustrate not only theoretical methods but also practical examples during testing of process in company and chosen balance sheet accounts. In the first part there are mentioned the basic definitions and legislation associated with the theme of audit. The second part takes down the description of audit risk and auditing tests. Those tests of controls and substantive tests can be applied during the audit. It is possible to reduce audit risk through the use of auditing tests. A process of range of samples for testing and size of sample is also explained. The third part is dedicated to a practical application of auditing tests during the audit in the company A&B. This part results from described theoretical methods but mainly from work experience. The last part reviews carried out auditing tests and an audit statement is proposed.
Tato diplomová práce si klade za cíl přiblížit tematikou auditu a auditních testů v podmínkách České republiky, ukázat nejen teoretické postupy ale také praktickou ukázku testování podnikových procesů a zůstatků vybraných rozvažných účtů. V první části jsou objasněny základní pojmy související s problematikou auditu a uvedena legislativa, kterou se audit musí řídit. Druhá část zachycuje deskripci auditorského rizika a z něj vyplývající auditní testy, které mohou být při auditu aplikovány. Jedná se o testy spolehlivosti a testy věcné správnosti, díky kterým lze auditorské riziko omezit. Spolu s uvedenými testy jsou nastíněny způsoby výběru vzorku pro testování i jeho velikost. Ve třetí části je zachycena praktická aplikace auditních testů při auditu firmy A&B, která vychází jednak z popsaných teoretických postupů, ale především ze zkušeností načerpaných v praxi. V poslední části jsou provedené auditní testy vyhodnoceny a je navrhnut výrok auditora.
Description
katedra: KFÚ; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 85 s., 17 s. obr. příloh
Subject(s)
auditor, audit statement, statement of balances, audit risk, tests of controls, substantive tests, tests of details, range of sample, osoba auditora, výrok auditora, účetní závěrka, auditorské riziko, testy spolehlivosti, testy věcné správnosti, detailní testy, výběr vzorku
Citation
ISSN
ISBN