Hry ve sjezdovém lyžování

Abstract
Hlavním cílem bakalářské práce bylo vytvoření multimediální příručky her ve sjezdovém lyžování. Poslouží nejenom pedagogickým pracovníkům TU v Liberci, Katedry tělesné výchovy a sportu, ale i široké veřejnosti jako pomocný materiál pro výuku her na lyžích. Teoretická práce se zabývá světovou i českou historií sjezdového lyžování, zjednodušeně popisuje základní etapy sjezdového lyžování, seznamuje s potřebnou lyžařskou výzbrojí a výstrojí a také s bezpečnostními pravidly, vymezuje rozdělení a význam pohybových her. V praktické části je zpracována multimediální příručka her ve sjezdovém lyžování. Videa obsahují jednotlivé ukázky her na lyžích, které poskytnou snadnější pochopení daných her. Videa jdou přehrát na všech elektronických zařízeních. Předvádějící je autorka bakalářské práce, Adéla Šafránková a její svěřenci v lyžařské akademii Snowsports Academy. Videomateriál byl natočen během zimní sezóny 2022/2023 ve skiareálu Špindlerův Mlýn.
The main goal of the bachelor's thesis was the creation of a multimedia guide for games in downhill skiing. It will serve not only the teaching staff of the TU in Liberec, the Department of Physical Education and Sport, but also to general public as an auxiliary material for teaching ski games. The theoretical part contains history of downhill skiing in Czech Republic and also international, describes the basic stages of downhill skiing in a simplified manner, introduces the necessary ski equipment and safety rules and defines the division and meaning of movement games. In the practical part there is a multimedia guide to games in downhill skiing is prepared. The videos contain individual examples of games on skis, which will provide an easier understanding of the given games. Videos can be played on all electronic devices. The presenter is the author of the bachelor's thesis, Adéla Šafránková, and her students at the Snowsports Academy. The video material was filmed during the 2022/2023 winter season in the Špindlerův Mlýn ski resort.
Description
Subject(s)
bezpečnostní pravidla na sjezdovkách, hry a pohybová cvičení, lyžování, multimediální příručka
Citation
ISSN
ISBN