Analýza vzdělávacích potřeb ve společnosti TRW Lucas Varity s.r.o.

Title Alternative:The Training Needs Analysis in TRW Lucas Varity, s. r. o.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The main aim of this thesis is the training needs analysis. The theoretical part of this thesis covers the core of training systems in organizations. The effort is put especially on the systematic approach towards training of employees, where the training needs analysis represents the key component of systematic training cycle. In the practical part of this thesis there is the training needs analysis in the Company TRW Lucas Varity, s. r. o. carried out, precisely in the Logistics department. The analysis is first carried out on the department level by mean of face-to-face interview with the manager of the department and secondly on the level of particulars employees by mean of questionnaire. On the base of this analysis, the recommendations for improvements of the current training systems are proposed for the overall company as well as for the unit, which is the subject of the research
Hlavní náplní této diplomové práce je analýza vzdělávacích potřeb. Teoretická část práce zahrnuje podstatu vzdělávacích systémů v organizacích. Důraz je kladen především na systematický přístup organizace ke vzdělávání, kde analýza vzdělávacích potřeb představuje klíčovou komponentu systematického cyklu vzdělávání. V praktické části je provedena analýza vzdělávacích potřeb ve společnosti TRW Lucas Varity, s. r. o., konkrétně organizační jednotce Logistika. Analýza je provedena jednak na úrovni útvaru prostřednictvím strukturovaného rozhovoru s vedoucím oddělení, jednak na úrovni jednotlivých pracovníků oddělení za pomocí dotazníkového šetření. Na základě této analýzy jsou navržena doporučení na zlepšení stávajícího vzdělávacího systému v podniku a zkoumané organizační jednotce.
Description
katedra: KPE; přílohy: 1 CD; rozsah: 81 s., 4 s. příloh
Subject(s)
the training system in organization, systematic approach towards training system, the training needs analysis, systém vzdělávání v organizaci, systematický přístup k podnikovému vzdělávání, analýza vzdělávacích potřeb
Citation
ISSN
ISBN