Rozvoj cestovního ruchu v Černé Hoře

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Předmětem této bakalářské práce na téma Rozvoj cestovního ruchu v Černé Hoře je charakteristika cestovního ruchu ve vybrané destinaci, analýza jeho rozvoje a záverečné doporučení pro zlepšení jeho kvality. První kapitola je zaměřena na cestovní ruch jako systém. Druhá kapitola je zaměřena na management a marketing destinací, který je východiskem pro další části práce. Třetí kapitola shrnuje charakteristiku cestovního ruchu na území Černé hory. Poslední kapitola analyzuje a srovnává rozvoj cestovního ruchu v Černé Hoře a porovnáhá ho s jinými destinacemi.
The subject of this bachelor thesis Development of Tourism in Montenegro is the characteristics of tourism in selected destination, analysis of its development and final recommendations for improvement. The first chapter is focused on tourism as a system. The second chapter focuses on management and marketing of destinations. The third part summarizes the characteristics of tourism in Montenegro. The last chapter analyzes and compares the development of tourism in Montenegro and compares it with other destinations.
Description
Subject(s)
Cestovní ruch, Černá Hora, faktory rozvoje, management destinací, rozvoj cestovního ruchu, Development factors, destination management, Montenegro, tourism, tourism development
Citation
ISSN
ISBN