Hodnocení teplotních polí pomocí infračervené termografie v interiérech

Title Alternative:Evaluation of Temperature Fields by Infrared Thermography in Interiors
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na hodnocení teplotních polí pomocí infračervené termografie v interiérech. V teoretické části je definována problematika infračervené termografie z fyzikálního hlediska, vzájemně porovnávány přístroje této techniky s ostatními přístroji pro měření teploty a uvedeny nové trendy ve sledované oblasti. V experimentální části je popsáno měření, zpracování a vyhodnocení teplotních polí vybraných objektů získaných pomocí termovizní kamery v interiérech a praktické využití nových prostředků v infračervené termografii. Na závěr této práce je zpracován doporučený postup měření při použití termovizní kamery v interiérech a je upozorněno na problémy spojené s použitím této techniky.
Thesis is oriented on evaluation of temperature fields by means of infrared thermography in interiors. In theoretic part are defined problems of infrared thermography from physical standpoint. There are compared means this techniques with others means for temperature measuring and featured new trends in tracked areas. In experimental part is described measurement, elaboration and evaluation of temperature fields choice objects measured with infrared camera in interiors and practical application new means in infrared thermography. In conclusion this thesis is worked out recommended measuring procedure while using infrared camera in interiors and is advised on problems connected with the use of this techniques.
Description
katedra: KOD; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 114 s
Subject(s)
infračervená kamera, infračervená termografie, emisivita, teplota odražená, termogram, termočlánek, transmise, infrared camera, infrared thermography, emissivity, reflected temperature, thermogram, thermocouple, transmission
Citation
ISSN
ISBN