Proměny motivace a seberealizace ve vztahu k sportovnímu nadání u dětí

Title Alternative:Changes in motivation and self-realization in relation to the sporting talents of children
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bachelor thesis is focused on talented children in the middle school age and on changes in their motivation and self-confidence in handball. Theoretical part of the thesis is based on the evolution of sport in general. The thesis deals with a description of handball and defines middle school age children and the personality of a sportsman-gift, abilities, talent, emotions, motivation and other. In the next part are analyzed-family, school, sport society, coach are analyzed. The experimental part focuses on research of children's consciousness about their sport talent.
Bakalářská práce je zaměřena na sportovně nadané děti středního školního věku a proměny jejich motivace a sebevědomí ve sportovním odvětví házené. Teoretická část vychází z vývoje sportu obecně, věnuje se popisu házené a dále charakterizuje dítě středního školního věku a osobnost sportovce-pojmy vlohy, schopnosti, nadání, emoce, motivace a jiné. V další části jsou analyzovány vnější vlivy-rodina, škola, sportovní kolektiv, trenér. Praktická část vychází z výzkumu povědomí dětí o jejich sportovním nadání.
Description
katedra: KPP; přílohy: 1 CD; rozsah: 63
Subject(s)
coach, geniuses, middle school age children, national handball, personality of a sportsman, sports, sports team, talent, nadání, národní házená, osobnost sportovce, sport, sportovní kolektiv, střední školní věk, talent, trenér
Citation
ISSN
ISBN