Přepracování systémové dokumentace pro firmu Magna Seating Chomutov s.r.o.

Title Alternative:Revision of the System Documentation for company Magna Seating Chomutov Ltd.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá přezkoumáním a přepracováním systému managementu jakosti v organizaci Magna Seating Chomutov s.r.o. zabývající se šitím potahů pro automobilový průmysl. Teoretická část této diplomové práce popisuje význam pojmu jakost, druhy konceptů používaných v managementu pro jakost. Dále zahrnuje podrobnou charakteristiku norem využívaných v automobilovém průmyslu a popis, strukturu a řízení dokumentace systému managementu jakosti v organizaci. Experimentální část této diplomové práce se věnuje zkontrolování a přepracování dokumentace systému managementu jakosti a environmentu dle požadavků mezinárodní technické normy ISO/TS 16 949:2009 a evropské normy EN ISO 14 001:2004 pro společnost Magna Seating Chomutov s.r.o.
This diploma thesis deals with the review and revision of the Quality management system in the organization of the Magna Seating Chomutov Ltd. dealing with sewing covers for the automobile industry. The theoretical part of this thesis describes the meaning of quality, kinds of concepts used in the management of quality. It also includes a detailed characterization of standards used in the automotive industry and its description, structure and document control of the Quality management system in the organization. The experimental part of this thesis is devoted to reviewing and processing Documentation of Quality management and environment management system according to the International Technical Standard ISO/TS 16 949:2009 and the European Standard EN ISO 14 001:2004 for Magna Seating Chomutov Ltd.
Description
katedra: KHT; rozsah: 77
Subject(s)
jakost, systém managementu jakosti, systémová dokumentace, norma, proces, quality, quality management system, system documentation, standard, process
Citation
ISSN
ISBN