Vztah Anglie a papežství za vlády Jindřicha II.

Abstract
Autor se v této diplomové práci věnuje vztahům Anglie a papežství za vlády anglického krále Jindřicha II. Podrobně se tento text zabývá nástupem Jindřicha II. na anglický trůn, jeho konfliktem s canterburským arcibiskupem Tomášem Becketem, který byl pro vývoj vztahu Anglie a papežství v letech 1163-1170 velice důležitou osobu, ostrovní expanzí Jindřicha II. a pozvolným úpadkem Jindřichovy vlády. Práce podrobně analyzuje život anglického krále a snaží se vysvětlit jeho vztahy s papežstvím a určit hlavní faktory, které je ovlivňovaly.
In this diploma thesis, the author deals with the relations between England and the papacy during the reign of King Henry II of England. This text deals with, in detail, the succession of the English throne by Henry II, his conflict with the Canterbury archbishop Thomas Becket, who was a very important person for the development of the relationship between England and the Papacy in 1163-1170, the island expansion led by Henry II and gradual decline of Henry's rule. The work analyzes the life of the King of England, in detail, and tries to explain his relations with the papacy and identify the main factors that influenced them.
Description
Subject(s)
12. století, Anglie, Francie, Jindřich II, Normandie, papež Alexandr III, papežství, Tomáš Becket, 12th century, England, France, Henry II, Normandy, papacy, pope Alexander III, Thomas Becket
Citation
ISSN
ISBN