OPTIMALIZACE VÝROBY OZUBENÍ AUTOMOBILOVÉ PŘEVODOVKY

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá optimalizací výroby ozubení automobilové převodovky se zaměřením na finální operace. Rešeršní část shrnuje poznatky o technologiích, procesech a kontrole výroby ozubení automobilových převodovek. Experimentální část práce se věnuje dvěma optimalizačním návrhům řešícím zvýšení produktivity, hospodárnosti a kvality výroby.
This thesis deals with the optimization of production gearing automobile transmissions, focusing to the final operation. The search section summarizes information about technologies, processes and production control gearing automotive transmissions. The experimental part of the work deals with two optimization proposals dealing of increasing productivity, efficiency and quality of production.
Description
Subject(s)
jakost, ozubení, kontrola kvality, výroba, technologické postupy, optimalizace konstrukce, quality, gear, checking quality, production, technical procedures, optimization, design
Citation
ISSN
ISBN