Vliv vazby a průřezu nitě na dostavu tkaniny

Title Alternative:The influence of structure and thread cut on the textile of fabric
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The goal of this baccalaureate work was to examine the influence of limited saturation on the texture of weft and warp. The project is divided based on the saturation of square and non-square fabric. The greatest influence is credited to the structure and the undulation of thread of non-square fabric and also to the average thread warp and weft. The following textures are assumed: cloth, twill and sateen. The calculations reveal that the set type of texture is the diameter of thread warp and weft. From these two parameters the spacing of neighboring thread, the angle of undulation, the length within a structural unit, height, and the screening and saturation of the fabric are calculated. The end of the given chapter includes graphs, where it is possible to view the structure influence, which has been recalculated into a coefficient of cohesion concerning the texture of weft and warp.
Cílem této bakalářské práce bylo prozkoumat vliv limitního zaplnění na dostavu útku a osnovy. Práce je rozdělená na zaplnění čtvercové a nečtvercové tkaniny. Na tomto vlivu se nejvíce podílí vazba a zvlnění nitě u nečtvercové tkaniny též průměr nitě osnovní a útkové. Počítáme s těmito vazbami: plátno, kepr a atlas. Při výpočtech se vychází, že je zadán typ vazby a průměr nitě osnovní a útkové. Z těchto dvou parametrů je spočítána rozteč sousedních nití, úhel zvlnění, délka ve strukturní jednotce, výška, zakrytí a zaplnění tkaniny. Na konci dané kapitoly jsou grafy, kde můžeme sledovat vliv vazby, která je přepočítána na koeficient provázanosti na dostavu útku a osnovy.
Description
katedra: KTM; rozsah: 55
Subject(s)
fabric, diameter, limited saturation, screening, spacing, tkanina, průměr, limitní zaplnění, zakrytí, rozteč
Citation
ISSN
ISBN