Studie vlivu tvaru a homogenity elektrického pole na proces elektrostatického zvlákňování

Title Alternative:Study of influence of shape ande electric field homogenity on electrospinning process
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlivu tvaru a homogenity elektrického pole na proces elektrostatického zvlákňování. Teoretická část práce obsahuje souhrn poznatků o dané problematice, zaměřuje se především na tvar elektrického pole a možnosti jeho ovlivnění. Experimentální část je zaměřena na proces provrstvování lineárních útvarů s cílem zjistit, zda je možné plošnou elektrodu vytvářet z lineárních útvarů. Dále se práce zabývá sledováním vybraných procesních parametrů, které mají souvislost se studovanou problematikou.
This work deals with the influence of a shape and electric field homogenity on the electrospinning process. The theoretical part of this work contains comprehensive knowledge of studied problem and is associated with an electric field shape. The experimental part is focused on the process of linear bodies covering by nanofibers. Also the effects of electrical field were observed. The aim is verify a hypothesis to create surface electrode from linear conductors.
Description
katedra: KNT; přílohy: 1 CD; rozsah: 46
Subject(s)
nanovlákna, elektrostatické zvlákňování, elektrostatické pole, elektrické pole, nanofiber, electrospinning, electric field
Citation
ISSN
ISBN