Analýza podnikání české firmy zabývající se výrobou historických stanů a jejího postavení na evropském trhu

Title Alternative:Analysis of the business of a Czech company operating in area of historical tents and its position on the European market
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu firmy INDIOS s. r. o., zabývající se výrobou replik historických stanů, odhalení nedostatků v řízení společnosti a na návrh možných řešení. V první části je představena analyzovaná společnost, její historie, činnost a vztahy uvnitř firmy. Druhá část práce se zabývá marketingovou analýzou. V jednotlivých kapitolách jsou popsány silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby v analýze SWOT, analýza konkurence podle Porterova modelu pěti sil a analýza zákazníků. Poslední část je zaměřena na sortiment firmy a nákup materiálů k jeho zhotovení. Nakonec je popsán distribuční systém, kde v rámci České republiky popř. Slovenska bylo navrženo řešení k jeho zlepšení.
Description
89 s., 7 s. příl. :obr., tab. +CD ROM
Subject(s)
business, strategic planning, podnikání, strategický management
Citation
ISSN
ISBN