Dobrovolnická činnost

Title Alternative:Voluntary Activity
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The thesis dealt with the issue of a volunteering and was based on a theoretical and a practical knowledge of the area. The aim of the work was to compare the volunteering activity in elderly homes and in hospitals. For the purpose of this work the Retirement Home in Jablonecké Paseky and the Jablonec Hospital was selected. The work consisted of two main areas. The theoretical part, that by processing and presentation of expert sources described the volunteering as an activity that contributes to a better life of clients and enriches this society. The practical part is focused on a comparison of volunteering in elderly homes and in the hospital. For the survey the method of qualitative research was used (an interview with instructions), which enabled to penetrate deeper into this issue and from another angle. The greatest contribution of the work one can consider a different angle on the whole issue and a possibility to use the acquired experience in the work of volunteers, coordinators as well as nursing staff.
Bakalářská práce se zabývala problematikou dobrovolnické činnosti a vycházela z teoretických i praktických poznatků o dané oblasti. Cílem práce bylo porovnat dobrovolnickou činnost v domovech po seniory a v nemocničním prostředí. Pro potřeby této práce byl vybrán Domov důchodců Jablonecké paseky a Nemocnice Jablonec nad Nisou. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů popisovala dobrovolnictví jako činnost, která přispívá k lepšímu životu klientů a obohacuje celou společnost. Praktická část byla zaměřena na komparaci dobrovolnické činnosti ve výše uvedených zařízeních. Pro průzkum byla použita metoda kvalitativního výzkumu (rozhovor pomocí návodu), který umožnil proniknout do této problematiky hlouběji a z jiného úhlu. Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice bylo možné považovat jiný úhel pohledu na celou problematiku a možnost uvedené poznatky využít při práci dobrovolníků, koordinátorů i ošetřovatelského personálu.
Description
katedra: KSS; rozsah: 75 s. (125 428)
Subject(s)
volunteering, volunteer program, volunteers at the hospital, volunteers for the elderly in the elderly home, communication with clients, dobrovolnictví, dobrovolnický program, dobrovolníci v nemocnici, dobrovolníci v domově pro seniory, komunikace s klienty
Citation
ISSN
ISBN