Vizualizace a animace 3D modelu území v GIS

Title Alternative:Visualization and animation 3D model of area in GIS
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
V této bakalářské práci se zabývám teoretickým a praktickým řešením vizualizace a animace ve vybraném geografickém informačním systému. Hlavní oblastí zájmu je právě praktická vizualizace a animace v prostředí geografického informačního systému ArcGIS. Na základě daných dat podle jednotlivě zpracovaných kroků vytvářím prostorový model krajiny, včetně namapování leteckého snímku, který pokrývá oblast, která byla zvolena pro praktické řešení. Po vytvoření 3D modelu krajiny tento model animuji a popisuji zde také některé další možnosti pro tvorbu animace v prostředí programu ArcGIS. Poslední oblastí mého zájmu je vytvoření animace 3D modelu v prostředí alternativního nástroje pro zpracování vizualizace a animace. Vybraným programem je 3DsMax, který je profesionálním produktem pro vytváření 3D modelů a animací všeho druhu.
This bachelor thesis is on first place dealing with theoretical visualization and animation in chosen geographical information system. Main part of this project is practical visualization and animation in ArcGis - geographical information system environment. On the basis of given data accordance with individually processed steps I am creating cubic model of landscape including surveying aerial photograph which covers area which was elect for practical solving. After creation of 3D model of land is this model animated and I am describing some other techniques for animation in ArcGis program environment. Last section of my interest is creation of animation of that model in alternative tool environment for process visualization and animation. Chosen program is 3DsMax which is professional tool for creation of 3D models and animation of all kind.
Description
katedra: NTI; přílohy: CD ROM; rozsah: 58 s., 2 s. obr. příloh
Subject(s)
geografický informační systém, arcgis, animace, vizualizace, geographical information system, arcgis, animation, visualization
Citation
ISSN
ISBN