Vodní toky v krajině Jizerských hor

Title Alternative:Watter flows at the landscape of the Jizera mountains
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Hlavním cílem bakalářské práce Vodní toky v krajině Jizerských hor je hydrologická charakteristika Jizerských hor, hodnocení funkcí vodních toků, nádrží, rašelinišť, mokřadů a lesů. Práce mapuje šest vybraných horských toků, které protékají přes jižní, západní a severní svahy Jizerských hor a spoluvytvářejí výjimečnou rozmanitost zdejší krajiny. Jedná se o Černou Desnou, Jedlovou, Jeřici, Jizeru, Kamenici a Velký Štolpich. Vedle samotného řečiště, popisujícího fluviální tvary (vodopády, kaskády, obří hrnce, hladké skalní plotny aj.), jsou zmíněny i přírodní hodnoty vázané na vodní toky s orientací na skalní útvary, vegetaci ad. Výsledkem je charakteristika šesti vybraných vodních toků se zaměřením na výskyt přírodních hodnot, zejména říčních tvarů, vytvářejících hydrologickou charakteristiku nejen jednotlivých vodních toků, ale celých Jizerských hor. Text je doplněn mapami a velkým množstvím názorné fotodokumentace, pořízené při terénním výzkumu.
The main purpose of the bachelor work Watter flows at the landscape of the Jizera mountains is to define hydrological cycle in the Jizera mountains region, more accurately to evaluate the role of the watercourses, reservoirs, peat bogs, wetlands and woods. The survey covers six carefully chosen mountain courses which run through southern, western and northern mountainside of the Jizera mountains and help to create extraordinary diversity of local scenery. To name the rivers - Černá Desná, Jedlová, Jeřice, Jizera, Kamenice and Velký (Big) Štolpich. Aside the river-channel itself, detailing fluvial forms (waterfalls, cascades, big pots, smooth rock-plates, etc.), each description contains remarks of natural values concerning watercourse and its surroundings (rockshapes, flora, etc.). The result is a characteristics of the six chosen watercourses with a view to the natural values - especialy river shapes - which creates hydrological characteristics not only for each indivividual river but for the whole Jizera mountains. The work includes maps and plenty of ilustrative photographs which were taken during the field research.
Description
katedra: KGE; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 87 s., 3 s. obr. příloh
Subject(s)
jizerské hory, vodní tok, fluviální tvary, hydrologická charakteristika, jizera mountains, watercourse, fluvial forms, hydrological definition
Citation
ISSN
ISBN