Problematika 3D tisku transparentního materiálu

Abstract
Cílem této práce je definovat postup pro výrobu transparentního prototypu na 3D tiskárně, který bude nahrazovat doposud používané technologie výroby modelů z plexiskel a polykarbonátů frézováním a litím.Hlavním problémem při tisku fotopolymerním transparentním materiálem je jeho citlivost na UV záření způsobující negativní nažloutlé zabarvení.Pro řešení tohoto problému jsem zvolil experimenty, jejichž podstatou bylo osvětlování vzorků různými zdroji světla o rozdílných teplotách světla k odbarvení vzorků.Výsledky této práce umožňují použití 3D tiskárny EDEN 500V pro vytváření transparentních prototypů, které jsou srovnatelné s výrobky z plexiskel a polykarbonátů.
The aim of this work is to define a process for producing transparent prototype on 3D printer, which will replace the previously used technology of models from plexiglass and polycarbonate milling and casting.The main problem when printing photopolymer transparent material is its sensitivity to UV radiation causing negative yellowish coloring.To solve this problem, I chose the experiments based on illuminating samples and different light sources of different temperatures, light discoloration of the samples.The results of this study allow the use of 3D printers EDEN 500V to create transparent prototypes, which are comparable to those of plexiglass and polycarbonate.
Description
Subject(s)
3D tisk, aditivní technologie, transparentní prototyp, 3D print, additive manufacturing, transparent protoype
Citation
ISSN
ISBN