Návrh softwaru pro vyhodnocení dynamického kontaktního úhlu

Title Alternative:Software for the analysis of dynamic contact angle
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá rešerší na téma určování povrchové energie a měření kontaktního úhlu. V teoretické části jsou popsány základní pojmy a vztahy popisující smáčení pevných povrchů. Dále jsou zde popsány nejběžnější metody určování povrchové energie a kontaktního úhlu. Zmíněny jsou také příklady použití hydrofobních povrchů. Závěr teoretické části je věnován popisu metody použité k získání obrazového materiálu pro experimentální studii interakce kapaliny s pevnou fází. V praktické části je vylíčen postup sestavování programu na vyhodnocování dynamických kontaktních úhlů. Jsou zde uvedeny použité i zavrhnuté postupy k docílení jednotlivých dílčích výsledků včetně argumentů, které vedly k patřičným úvahám. V závěru praktické části jsou představeny výsledky testovacího měření na reálném obrazovém materiálu a porovnání získaných výsledků.
Description
69 s. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
software, software
Citation
ISSN
ISBN