Aplikace LabVIEW při programování FPGA

Title Alternative:Application of the LabVIEW to FPGA programming
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Práce se zabývá vývojovým prostředím LabVIEW a možnostmi jeho použití při programování FPGA obvodů. V úvodních kapitolách práce jsou blíže popsány obvody FPGA, vývojové prostředí LabVIEW a použité hardwarové prostředky, konkrétně vývojová deska Spartan 3E Starter Kit a řídicí systém CompactRIO. Praktická část je zaměřena zejména na testování možností vývojové desky Spartan 3E Starter Kit. Hlavním cílem práce je ukázat méně používané možnosti popisu chování elektronických systémů založených na FPGA obvodech, které se standardně popisují pomocí jazyků typu HDL. Dalším cílem bylo porovnat možnosti implementace konkrétní aplikace naprogramované pro vývojovou desku Spartan 3E Starter Kit v řídicím systému CompactRIO. V závěrečné části práce jsou zhodnoceny dosažené výsledky, ukázány přednosti a nedostatky jednotlivých řešení a je naznačen směr dalšího možného vývoje.
The main purpose of the Bachelor?s Thesis is a development interface LabVIEW and possibilities of its use in FPGA circuits programming. In the first chapters are described the FPGA circuits, graphic interface LabVIEW and used hardware tools, specifically, a developmental board Spartan 3E Starter Kit and a control system CompactRIO. The practical part is focused on testing of the developmental board Spartan 3E Starter Kit. The main aim of the work is to show less used possibilities of electronic systems based on FPGA circuits which are commonly described by HDL languages. Furthermore, the next aim of the thesis was to compare the developmental board Spartan 3E Starter Kit in control system CompactRIO. In the last part of the document the achieved results are evaluated, advantages and disadvantages of particular solutions are showed and it is suggested a new direction for further development.
Description
katedra: MTI; přílohy: 1 CD; rozsah: 44 s.
Subject(s)
fpga, spartan 3e starter kit, compactrio, incremental encoders, fpga, spartan 3e starter kit, labview, compactrio, inkrementální rotační snímač
Citation
ISSN
ISBN