Návrh webhostingového řešení

Title Alternative:Proposal for web hosting application
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This work deals with proposal of webhosting solution. In the first part I am solving a problem with legal issue, which is associated with the providing web space on the Internet. In this part I am looking at the aspects from the webhosting owner perspective and his attitude to legal liability. The next section is dealing with several parts of the webhosting, and I am trying to find and explain which part is the best and suitable for webhosting solution. The next very significant chapter in this work is the security question, today very often mentioned. At first I was concerned with the physical security of the server against outside influences. In the next part I am dealing with the software security and how to apply all security elements to my server. Another chapter includes an analysis of the technical solution with economic aspects. Finally, this work includes testing webhosting solution that I proposed and compiled on my computer.
Tato práce se zabývá návrhem webhostingového řešení. V její první části se zabývám právní problematikou, která je spojena s poskytováním webového prostoru na Internetu. V této části řeším aspekty z pohledu vlastníka webhostingu a jeho postoj k právní odpovědnosti. V další části se již zabývám jednotlivými prvky webhostingu, snažím se vybrat a vysvětlit proč zrovna ten daný prvek je vhodný pro webhosting. Další významnou kapitolou vyskytující se v této práci je otázka bezpečnosti, dnes tolik diskutovaná. Prvé řadě jsem se zastavil nad problematikou fyzického zajištění serveru proti okolním vlivům. V další části již řeším softwarou stránku bezpečnosti a jak nejlépe aplikovat jednotlivé bezpečnostní prvky. Další kapitola již zahrnuje analýzu technického řešení serveru s přihlédnutím k ekonomickým aspektům. A v neposlední řadě tato práce obsahuje testování webhostingového řešení, které jsem navrhnul a zkompiloval na svém počítači.
Description
katedra: KIN; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 74
Subject(s)
apache, computer security, hosting, internet, ispconfig, linux, server, web, webhosting, apache, hosting, internet, ispconfig, linux, počítačová bezpečnost, server, web, webhosting
Citation
ISSN
ISBN