Vlastnosti přízí Vortex

Title Alternative:Properties of Vortex yarns
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Rešeršní část práce se zabývala principem předení Vortex a jeho srovnáním s ostatními typy předení (prstencové a rotorové). V průběhu práce byly sledovány vybrané procesní parametry spřádacího stroje, s největším vlivem na vlastností příze Vortex. Dále byly definovány základní vlastnosti příze Vortex a porovnány s prstencovými a rotorovými přízemi. Cílem této práce byl pokus o stanovení zákrutu stužky, jako strukturálního parametru, jelikož u příze Vortex nelze zákrut definovat, jako parametr vyplývající z technologických podmínek tj. spřádací tlak a rychlost předení. Experimentální část práce tento pokus prokázala na vzorku devíti cívek příze Vortex o jemnosti 20 tex, které byly vyráběny při různých parametrech nastavení spřádacího stroje. Výsledky byly statisticky zpracovány a následně byl stanoven závěr.
Search part of this work dealed with principle of spinning of Vortex and its comparison with other types of spinning (ring and rotor sp.). Main focus during the research was put on procedural parameters of spinning machine with main impact on characteristics of Vortex yearns. Furthermore it was defined basic characteristics of Vortex yarns and compared with ring and rotor yearns. Main aim of this thesis was test at determination of braid twist as a structural parameter, since for Vortex yarns is not possible to define twist as parameter resulting from technological conditions, i. e. spinning presure and speed. Experimental part of this thesis proved this test on sample of nine spools of Vortex yarns with 20 tex, those produced with different kind of parameter setup of spinning machine. Results were statistically processed and summary was made on top of that.
Description
katedra: KTT; přílohy: 1CD; rozsah: 59 s., 32 s. příloh.
Subject(s)
zákrut stužky, vlastnosti přízí, braid twist, properties yarns
Citation
ISSN
ISBN