Intonační a rytmické cvičení a jejich využití v dětském zpěvu a hře na vybraný hudební nástroj

Title Alternative:Intonation and rhythmic exercises and their use in the children singing and playing the chosen musical instrument