Optimalizace procesu vakuového tvarování pro zlepšení kvality galvanického pokovení plastového dílu z ABS

dc.contributorČontoš Václav, Ing. Ph.D. : 66119
dc.contributor.advisorBěhálek Luboš, Ing. Ph.D. : 55398
dc.contributor.authorPajr, Aleš
dc.date.accessioned2020-11-27T05:37:43Z
dc.date.available2020-11-27T05:37:43Z
dc.date.committed2021-4-30
dc.date.defense2020-06-25
dc.date.submitted2019-10-31
dc.date.updated2020-6-25
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractPředložená diplomová práce se zabývá optimalizací technologického procesu vakuového tvarování plastového dílu vyrobeného z materiálu ABS, za účelem zvýšení přilnavosti galvanického pokovení. Diplomová práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a experimentální. V teoretické části jsou popsány principy vakuového tvarování a galvanického pokovování plastových dílů. Experimentální část popisuje způsob tvarování plastových dílů, technologii jeho galvanického pokovení, návrh optimalizace procesu vakuového tvarování a studii, zabývající se vnitřní napjatostí dílů a hodnocení kvality galvanického povlaku. Následně je uvedeno vyhodnocení provedené optimalizace a provedených analýz povrchu pod pokovením.cs
dc.description.abstractThe presented diploma thesis deals with the optimization of the technological process of thermoforming of a plastic part made of ABS material, in order to increase the adhesion of galvanic plating. The diploma thesis is divided into two parts - theoretical and experimental. The theoretical part describes the principles of thermoforming and galvanic plating of plastic parts. The experimental part describes the method of shaping plastic parts, the technology of its galvanic plating, the design of the optimization of the thermoforming process and the study dealing with the residual stress of parts and the evaluation of the quality of the galvanic coating. Subsequently, the evaluation of the performed optimization and performed analyzes of the surface under plating is presented.en
dc.description.mark
dc.format90
dc.format.extentThermoforming, galvanic plating, residual stress
dc.identifier.signatureV 202002411
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/158253
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedon[1] Kanani, Nasser. Electroplating: Basic Principles, Processes and Practice. Oxford: Elsevier Advanced Technology, 2004. ISBN 978-1856174510.
dc.relation.isbasedon[2] Sebayang, Darwin, Hasan, Sulaiman Bin Haji. Electroplating. Rijeka: InTech, 2012. ISBN 978-953-51-0471-1.
dc.relation.isbasedon[3] Engelmann, Sven. Advanced Thermoforming: Methods, Machines and Materials, Applications and Automation. Hoboken: Wiley, 2012. ISBN 978-0-470-49920-7.
dc.relation.isbasedon[4] Ausperger, Aleš. Technologie zpracování plastů. Verze knihy: 14. Online: [Code Creator], 2015. ISBN 978-80-88058-72-4.
dc.relation.isbasedon[5] Koncernový předpis PV1200
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectTepelné tvarovánícs
dc.subjectgalvanické pokovovánícs
dc.subjectvnitřní napětícs
dc.subjectThermoformingen
dc.subjectgalvanic platingen
dc.subjectresidual stressen
dc.titleOptimalizace procesu vakuového tvarování pro zlepšení kvality galvanického pokovení plastového dílu z ABScs
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineZP2
local.degree.programmeStrojní inženýrství
local.degree.programmeabbreviationN2301
local.department.abbreviationKSP
local.facultyFakulta strojnícs
local.faculty.abbreviationFS
local.identifier.authorS17000240
local.identifier.stag39308
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06669220
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2411
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
5_06_2020_DIPLOMOVA_PRACE_ALES_PAJR.pdf
Size:
4.66 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Pajr_2.pdf
Size:
800.91 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Pajr_1.pdf
Size:
208.76 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
13.96 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP
Collections