Komunitní atlas Základní školy Sadská

Title Alternative:Community Atlas of the Sadská Primary School
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá metodou tvorby komunitního atlasu s využitím geografických informačních systémů na příkladu žáků 7. třídy Základní školy v Sadské. V práci jsou navrženy a popsány metody komunitního mapování pro podporu geografického vzdělávání s cílem aplikace metodiky v hodinách zeměpisných praktik. Práce dále poskytuje pracovní listy pro žáky a metodiku pro učitele pro plánování vlastního geografického projektu s využitím geografických informačních systémů ve výuce.
Description
37 s. příl. :obr., tab. +CD ROM
Subject(s)
mapping, statistical maps, communities (sociology), mapování, statistické mapy, komunity (sociologie)
Citation
ISSN
ISBN