Kvalita bydlení a života v Českém Dubě.

Title Alternative:The Quality of Living and Life in Český Dub.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor work brings an overall survey of main factors that influence lives of people living in Český Dub. You can view all of this on 104 pages (including 66 maps, graphs, pictures and tables). It appears from 87 sources and also from the information given by the locals. The work contains an amount of map outputs. They refer to topics most of whom haven't been handled this way yet. The work's starting point is history. Cultural and nature's values of the town are mentioned and the town is further divided into partial localities. The work also describes factors closely-connected to the human activities and people's everyday needs. It intervenes even into the human geography and mental perception of inhabitants.
Bakalářská práce na 104 stranách (včetně 66 map, grafů, obrázků a tabulek) přináší ucelený přehled hlavních faktorů, jež ovlivňují život obyvatel Českého Dubu. Přitom vychází z 87 pramenů a  také z informací poskytnutých místními obyvateli. Práce obsahuje množství mapových výstupů, týkajících se témat, z nichž většina nebyla dosud touto formou zpracována. Výchozím bodem práce je historie. Zmíněny jsou kulturní a přírodní hodnoty města, které je dále rozděleno do dílčích lokalit. Popsány jsou též faktory úzce spjaté s lidskou činností a každodenními potřebami člověka. Práce zasahuje i do humánní geografie a mentálního vnímání obyvatel.
Description
katedra: KGE; rozsah: 104 s.
Subject(s)
český dub, locality, environment, quality, life, český dub, lokalita, prostředí, kvalita, život
Citation
ISSN
ISBN