Komunikační platforma s možností organizace událostí

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá softwarovým návrhem a implementací komunikační platformy s možností organizace kalendářních událostí.Po registraci mohou uživatelé sdílet zprávy s ostatními uživateli,případně s nimi pořádat skupinové kalendářní události.Každý uživatel si může stanovit své preference a volné časové bloky.V případě, kdy se preference více uživatelů shodují,aplikace sama vytvoří kalendářní událost, do které uživatele zařadí.Webová aplikace je realizována jako SPA, což znamená, že uživatelpo prvním načtení stránky zůstává stále na stejné stránce a veškerézměny obsahu na stránce obstarává Javascript kód. Uživatelské rozhraní je naprogramováno pomocí technologií TypeScript, React.js a Next.js.Data jsou ukládána do databáze MS SQL a přístup k nim zprostředkovává klientoviASP .NET 5 WEB API, které využívá framework GraphQL-NET.Aplikace je funkční, responzivní a zabezpečená. Všechna data oduživatele prochází validací, což zamezuje tomu, aby data jiného uživatele byla odcizena nebo upravena. Výsledkem je spolehlivá komunikační platforma, na kterou mohou přistupovat uživatelé z různýchzařízení.
This report describes the design and implementation of a communication platform, which also serves as a calendar event planner. Users can create accounts,which then they can use to send messages to one another or to create a group calendar event. Each user can set his preferences as to when they have time to attend a specific type of calendar event. If there are multiple users with corresponding preferences, an event is automatically created.Application is a single page, which means that the content is initially rendered on the server, then passed to the user's machine,which takes care of its updates by running a JavaScript code.The user interface is built with TypeScript, React.js, and Next.js. Application data is stored in MS SQL relational database.The client application communicates with ASP .NET 5 WEB API with GraphQL-NET framework installed, to manipulate the database.The application is functional, responsive, and secure. All data passed from the user is validated, so a data breach can't happen. Therefore, the result of this work is a reliable communication platform,which can be accessed from many kinds of devices.
Description
Subject(s)
chat, sociální síť, .NET, React.js, GraphQL, chat, social network, .NET, React.js, GraphQL
Citation
ISSN
ISBN