STAVEBNÍ PROTIPRACHOVÁ ZÁBRANA

Abstract
Tato bakalářská závěrečná práce se zabývá výrobou filtru do stavebnictví s přidáním nanovláken pro zlepšení efektivity. Dále jsou zjištěny parametry filtrace, vytvořeny snímky na elektronovém mikroskopu a následně jejich vzájemné porovnání. Cílem této práce je zjistit, jsou-li nanovlákna ve filtru přínosem a zlepší-li tedy filtrační vlastnosti filtru.
This bachelor thesis deals with the production of a filter for construction industry with nanofibers for its improved efficiency. The thesis describes the filtration parameters, shows images from electron microscope and contains a comparison of the two parts above. The aim of this thesis is to determine, whether adding nanofibers into the filter improves its filtration properties and thus is beneficial.
Description
Subject(s)
Vzduchový filtrEfektivitaTlakový spádNanomateriály, Air filterEfficiencyPressure dropNanomaterials
Citation
ISSN
ISBN