Návrh SW nástroje pro podporu Knowledge Management procesu

dc.contributorTichá Petra, Ing.
dc.contributor.advisorAntlová Klára, doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorProcházková, Adéla
dc.contributor.otherSkolitel : 54965 Jáč Ivan, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.otherKonzultant : 65215 Žatkuliak Ondřej, Mgr.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 64579 Koutný Martin, Ing.
dc.date2016
dc.date.accessioned2018-05-03
dc.date.available2018-05-03
dc.date.committed2017-05-31
dc.date.defense2016-06-13
dc.date.submitted2015-10-31
dc.date.updated9.8.2016 13:36
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem a vývojem softwarového nástroje pro podporu Knowledge Management procesu v IT oddělení společnosti ŠKODA AUTO. Teoretická část práce je zaměřena na studium literatury významných autorů, věnujících se znalostem a znalostnímu řízení. Dále je identifikován význam Knowledge Managementu pro organizaci a možnosti jeho uplatnění. Poslední úsek teoretické části práce je zaměřen na definici Knowledge Management systémů, rozlišení jednotlivých typů a možnosti jejich využití pro podporu různých částí Knowledge Management procesu. V praktické části práce je zpracována případová studie IT oddělení ŠKODA AUTO. Prostřednictvím rozhovorů s pracovníky IT oddělení jsou identifikovány požadavky na nový Knowledge Management nástroj a analyzovány důležité znalostní zdroje. Na základě provedené analýzy IT prostředí je vypracován návrh softwarového nástroje pro podporu Knowledge Management procesu. Dalším krokem bylo vytvoření testovacího prostředí pro vývoj výsledného nástroje. V testovacím prostředí, které se skládá ze dvou databází a tří sdílených disků, je pomocí finální webové aplikace prokázána možnost vyhledávání a sdílení znalostí napříč různými znalostními zdroji. V následujících částech práce je popsán způsob implementace do produktivního prostředí ŠKODA AUTO, návrhy na zlepšení a možnosti dalšího uplatnění finálního produktu. V závěru je zpracováno celkové hodnocení této diplomové práce.cs
dc.description.abstractDiploma thesis deals with a design and a development of software tool for support of Knowledge Management process in the IT department of ŠKODA AUTO. Theoretical part of the thesis is focused on literature review of important authors, who deals with knowledge and managing of knowledge. Furthermore, the significance of Knowledge Management for enterprises and possibilities of utilisation were identified. The last passage of theoretical part is focused on definition of Knowledge Management systems, distinguishing individual types and possibilities for their usage in order to support different parts of Knowledge Management process. The case study of IT department of ŠKODA AUTO is elaborated in the practical part of the thesis. Demands on new Knowledge Management tool were identified through interviews with employees of IT department. During these interviews, analysis of important knowledge sources was also conducted. On the basis of the IT environment analysis, the design of new tool for Knowledge Management process support was compiled. Creation of test environment for the final software tool development was the next step. Possibility to search and share knowledge across different knowledge sources is demonstrated in this test environment. The test environment consists of two databases and three shared disks. A method of the implementation of software tool to the productive IT environment is described in following chapter. The overall evaluation of this diploma thesis is depicted in the conclusion.en
dc.description.mark
dc.format70
dc.format.extentIlustrace, Schémata, Tabulky, Plany 1 s elektronickou verzí VŠKP a navrženou sadou muzejních aplikací.
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/23709
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonBUSCH, Peter. Tacit knowledge in organizational learning. Hershey, PA: IGI Publishing, 2008. ISBN 978-1-59904-506-1. MAIER, Ronald. Knowledge Management Systems: Information and Communication Technologies for Knowledge Management. Halle: Springer, 2004. ISBN 987-3-662-12163-4. TRUNEČEK, Jan. Management znalostí. Praha: C.H. Beck, 2004. ISBN 80-717-9884-3.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectKnowledge Managementcs
dc.subjectznalostcs
dc.subjectSW nástrojcs
dc.subjectKM systémcs
dc.subjectKM procescs
dc.subjectIT oddělenícs
dc.subjectKnowledge Managementen
dc.subjectknowledgeen
dc.subjectSW toolen
dc.subjectKM systemen
dc.subjectKM processen
dc.subjectIT departmenten
dc.subject.verbisknowledge managementen
dc.titleNávrh SW nástroje pro podporu Knowledge Management procesucs
dc.titleDesign of SW toolen
dc.title.alternativecs
dc.typediplomová prácecs
local.degree.disciplineMI
local.degree.programmeSystémové inženýrství a informatika
local.degree.programmeabbreviationN6209
local.department.abbreviationKIN
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.stag33531
local.identifier.verbis521732
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:01:27cs
local.verbis.studijniprogramKIN Systémové inženýrství a informatika/Manažerská informatikacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_Adela_Prochazkova.pdf
Size:
2.56 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_oponenta_Prochazkova.pdf
Size:
153.05 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedouciho_DP_2016_prochazkova.doc
Size:
49 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
17.02 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP