Příprava netkaných textilií s obsahem odpadního fibroinu

Title Alternative:PREPARATION OF NONWOVEN TEXTILES USING WASTE SILK FIBROIN
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na možnosti využití odpadního fibroinu pro přípravu netkaných textilií. V teoretické části jsou čtenáři představeny základní způsoby výroby netkaných textilií, proces zpracování hedvábí a životní cyklus bource morušového. V rešeršní části jsou diskutovány poznatky získané patentovou a publikační rešerší na téma zpracování odpadního hedvábného fibroinu. V experimentální části jsou vyhodnoceny materiálové vlastnosti vstupní suroviny, experimentálně testován vliv odstranění sericinu na vlastnosti materiálu, připraveny vzorky netkaných textilií a hodnoceny parametry připravených vzorků. Vlastnosti připravovaných vzorků materiálů byly porovnány s komerčními produkty. Dále byla vypočtena nákladová kalkulace.
Description
64 s., 9 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
nonwoven textiles, waste processing, netkané textilie, zpracování odpadu
Citation
ISSN
ISBN