Mechanické vlastnosti polopropustných textilií

Title Alternative:Mechanical properties of semi-permeable fabrics
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
In this baccalaureate work are measured mechanical properties of 10 samples of semi-permeable fabrics. The theoretic part deals with the wear comfort of semi-permeable fabrics and offers their common classification. In addition there are described also investigated mechanical properties and methods of their measurement. The experimental part contains information about the measurement itself. There were investigated shearing and bending rigidity, extensibility, drapeability and abrasive resistance. In addition was measured surface mass. The interpretation contains both results of measurement and individual characteristics comparison. The conclusion is devoted to the marketing research which was performed by questioning. Its purpose was to find out the interest of users in the surveyed materials and also their disparity perception between wearing rigid and elastic semi-permeable fabrics.
V této bakalářské práci jsou měřeny mechanické vlastnosti 10 různých vzorků polopropustných textilií. Teoretická část pojednává o komfortu nošení polopropustných textilií a nabízí jejich obecné rozdělení. Jsou zde popsány i zjišťované mechanické vlastnosti a způsoby jejich měření. Experimentální část obsahuje informace o samotném měření. Zjišťovány byly smyková a ohybová tuhost, tažnost, splývavost a odolnost v oděru. Navíc byla změřena plošná hmotnost vzorků. Vyhodnocení obsahuje jak výsledky měření, tak srovnání jednotlivých charakteristik. Závěr práce je věnován marketingovému výzkumu, který byl proveden formou dotazování. Jeho účelem bylo zjistit zájem uživatelů o zkoumané materiály a také jejich vnímání rozdílů mezi nošením tuhých a elastických polopropustných textilií.
Description
katedra: KHT; rozsah: 60 s., 15 s. příloh
Subject(s)
semi-permeable fabrics, bending rigidity, shearing rigidity, extensibility, drapeability, abrasive resistance, marketing research, polopropustné textilie, ohybová tuhost, smyková tuhost, tažnost, splývavost, odolnost v oděru, marketingový výzkum
Citation
ISSN
ISBN