Vliv primárních složek omaku na celkový omak

Title Alternative:Influence of the primary components of the feel on the resulting feel
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The goal of tis bachelor work was observing the subjective influence of the basic components on the resulting feel. The influence of these components was foud out with the help of personál trstiny with the chosen symplex of respondents. When choosing the respondents wanted them to be representatives of thein types. Found results were worked out with the help of statistic methods.
Cílem této práce bylo sledování subjektivního vlivu primárních složek na celkový omak. Vliv těchto složek byl zjišťován pomocí osobních testů s vybraným segmentem respondentů. Při výběru respondentů byla snaha o co největší representativnost. Zjištěné údaje byly zpracovány pomocí statistických metod.
Description
katedra: KHT; přílohy: 1 CD; rozsah: 42 s., 5 s. příloh
Subject(s)
subjective feel, rigidity, harshness, hang, compressibility, resulting feel, subjektivní omak, tuhost, drsnost, splývavost, stlačitelnost, celkový omak
Citation
ISSN
ISBN