Zápočtové požadavky v běhu na lyžích

Abstract
Účelem práce je vytvoření multimediální učebnice, včetně doprovodného textu, obsahující správné a nesprávné provedení jednotlivých způsobů běhu na lyžích. Cílem této učebnice je nápomoc studentům s pochopením základních chyb při provádění jednotlivých způsobů běhu na lyžích, požadovaných na kurzech zimních sportů pořádaných Katedrou Tělesné výchovy a sportu. Multimediální učebnice obsahuje videa jednotlivých způsobů běhu na lyžích, které jsou v rámci zápočtových požadavků nutné pro úspěšné absolvování kurzu, s následným popisem nejčastějších chyb, kterých se studenti dopouštějí při jejich nácviku. Součástí učebnice jsou videa s nesprávným provedením doplněná rozborem a porovnáním se správným provedením. Účinkující jsou studenti III. ročníku bakalářského studia TUL v Liberci. Multimediální soubory byly natočeny v lednu 2022 v Jablonci nad Nisou.
The purpose of the work is to create a multimedia textbook, including an accompanying text, containing the correct and incorrect execution of the different ways of cross-country skiing. The aim of this textbook is to assist students in understanding the basic errors in performing the various cross-country skiing techniques required in winter sports courses organised by the Department of Physical Education and Sport. The multimedia textbook contains videos of the various cross-country skiing techniques required for successful completion of the course, followed by a description of the most common mistakes students make when practicing them. The textbook includes videos of incorrect execution accompanied by analysis and comparison with correct execution. The performers are students of the third year of bachelor studies at TUL in Liberec. The multimedia files were filmed in January 2022 in Jablonec nad Nisou.
Description
Subject(s)
běžecké lyžování, bruslení, klasika, odpich, odraz
Citation
ISSN
ISBN