Politicko-geografické postavení současné Číny a nástin jeho predikce

Abstract
V práci se zabývám politicko-geografickým postavením současné Číny, přičemž vycházím ze skutečnosti, že v roce se Čína 2014 se stala ekonomikou s největším podílem na celkovém světovém HDP a je, tak světovou ekonomickou velmocí. Práce je rozdělena na pět částí. V první se věnuji obecně fyzické geografii, v další části uvádím historické souvislosti, které jsou důležité pro pochopení některých současných jevů. V třetí kapitole se věnuji sociální a ekonomické geografii, cílem je analýza ekonomického a politického vzestupu Číny. Dalšími částmi jsou politická geografii a koncept měkké moci. Koncept měkké moci představil americký politolog a teoretik mezinárodních vztahů Joseph Nye. Pojem měkká moc definoval ve svých knihách Bound to Lead: The Changing Nature of American Power a Soft Power: The Means to Success in World Politics. Při posuzování současného politického postavení z tohoto konceptu vycházím a nastiňuji odpověď na otázku, zda bude Čína v příštích desetiletích světovým lídrem.
In my Bachelor thesis I look into modern China and its political - geographical status.China's economy was the biggest part of world's GDP in 2014and that's why it is the world leading economy.Bachelor thesis consists of five parts. First part is about physical geography. In the second part I look into the historic links, which are important to understand modern phenomenons. Third part is about social and economic geography. In this section my main aim is to analyse China and its economic and political rise. The last two parts are about political geography and the theory of Soft Power.The theory of Soft Power was introduced by Joseph Nye, an american political scientist and theorist of international relations. He defined the theory of Soft Power in his books Bound to lead: The changing Nature of American Power and Soft Power: The means to success in World Politics. Looking at modern political situation using the theory of Soft Power, I wonder if China will be the world leader in the next decade.
Description
Subject(s)
Čína, mezinárodní vztahy, měkká moc, politika, hospodářství, China, international relations, soft power, politics, economy
Citation
ISSN
ISBN