Kalhoty v dámském odívání

Title Alternative:Trousers inladies clothing
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na analýzu dámských kalhot, práce přináší souhrnný přehled o komplexním vývoji dámských kalhot v průřezu dějin od jejich nejstarších podob až po současnost. Práce se opírá o informace ze zdrojů zabývajících se historií oděvů v souvislosti s vlivy na jednotlivé fáze vývoje. Rešerše vývoje dámských kalhot z historického hlediska, střihové konstrukce a použitých materiálů, se věnuje první část této práce. Závěrečná kapitola první části nastiňuje souhrnné informace o vývoji dámských kalhot. Charakteristika součastných typů dámských kalhot v šatníku součastné ženy je provedena ve druhé části. Významem této části je získat ucelenější přehled o součastných typech dámských kalhot. Třetí část analyzuje dámské džínové kalhoty a dámské lyžařské kalhoty z hlediska tvarového vývoje, konstrukčního řešení i použitého materiálu. Střihový a tvarový vývoj je graficky znázorněn v základní konstrukci dámských kalhot. Náplní čtvrté části této diplomové práce je návrh módního typu včetně rozpracování do střihového řešení. Navrženým typem jsou módní golfky, ke kterým je zhotoven technický nákres, popis, základní konstrukce, modelová úprava atd. Závěrečná část je věnována předpokládanému vývoji ve skladbě ženského šatníku, vývoj je rozdělen na čtyři kategorie odvozen od módních trendů.
This dissertation is mainly focused on analyses of ladies trousers. It provides overall view about complex evolution of ladies trousers from the ancient period of times to nowadays. This work is based on the information from different sources on historical clothing dealing with the influence of significant and important trend phases. The exploration of facts from historical point of view, the cutting structures and used raw materials and fibres is mentioned in the first part of this dissertation. The second part of this work looks upon the aspects of dimensionality in current female trousers types in the wardrobe of an up-to-date woman. The main goal of this section is essential for overall information about the development of ladies trousers. The third part includes the denim trousers and ladies ski-trousers analysis associated with the shape, cutting structure and shell fabrics perspective. The developments of proportions as well as cutting structures are illustrated in this chapter. The complete concept of fashionable type of garment is described in the fourth chapter. The selected type is so called ``plus fours{\crqq}. This section covers the technical layout, description, basic pattern of trousers, model modification etc. The last part of this work gives us some prospects about the content of ladies wardrobe in future. It shows 4 categories that are related to the fashion trends for upcoming seasons.
Description
katedra: KOD; přílohy: 1 příloha volná, CD; rozsah: 79
Subject(s)
- historický vývoj dámských kalhot, - dámské kalhoty, - součastné typy, - tvarový vývoj, - golfky, - konstrukce střihu, - historical development of ladies trousers, - ladies trousers, - current trends, - shape development, - plus fours, - design construction
Citation
ISSN
ISBN