Reprezentace postavení žen v 60. letech 20. století ve Spojených státech amerických ve filmu Skrytá čísla

Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu vyobrazení role žen v 60. letech minulého století ve Spojených státech amerických na základě biografického filmu Skrytá čísla. Práce se primárně zabývá afroamerickými ženami a jejich postavením ve společnosti na základě spojitostí s tehdejší společenskou a kulturní problematikou jako byl sexismus, rasismus, nebo rasová segregace. Dále se zaobírá myšlenkovými směry jako je feminismus, černošský feminismus, či Afroamerické hnutí za občanská práva. Analýza se také zabývá ženami různých etnicit a zkoumá jejich společné či odlišné charakteristické rysy.
This thesis focuses on the analysis of the portrayal of the role of women in the 1960s in the United States of America based on the biographical film Hidden Figures. The thesis primarily focuses on African-American women and their social position based on connections to social and cultural issues of the time, such as sexism, racism, and racial segregation. It also discusses schools of thought such as feminism, black feminism, and the African American civil rights movement. The analysis also includes women of different ethnicities and examines their common or distinct characteristics.
Description
Subject(s)
Skrytá čísla, sexismus, feminismus, Afroameričané, rasismus, segregace, postavení žen ve společnosti, Spojené státy americké, 60. léta 20. století, mezirasové vztahy
Citation
ISSN
ISBN