Kinematická analýza kopu přímým nártem v kopané

Title Alternative:Kinematic analysis of the direct instep kick in football
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of this work was to describe the technical implementation of the direct instep kick left and right lower limb and to compare its version with literary sources. Partial assignment was to determine the laterality of the lower extremities with special jumps on board Kistler and confront this fact by measuring the speed of the ball after kick-off the flight left and right foot. Through kinematic analysis done in a SIMI Motion 3D software has been obtained the necessary data for a detailed description of the technique. Analyzed all the phases of the kick as the overall terms and in terms of individual body segments, which have a decisive influence on the overall conduct of the activity. At the same time in this work is the comparison of models kick preferred and non-preferred leg. Selected footballers first attempt was made to the preferred leg ball speed 27,11 m/s and non-preferred 23,83 m/s for the second soccer player, values the preferred leg speed 26,31 m/s and non-preferred 29,12 m/s, the differences models are adequately explained. The results of this study offers us a detailed look at the good technical performance, and coaches can be helpful in detecting errors and determining the dominant leg.
Cílem práce bylo popsat technické provedení kopu přímým nártem levou a pravou dolní končetinou a srovnat jeho provedení s literárními zdroji. Dílčí úkolem bylo zjistit lateralitu dolních končetin pomocí výskoků na speciální desce Kistler a konfrontovat tuto skutečnost změřením rychlosti letu míče po odkopu levou a pravou nohou. Skrze kinematickou analýzu prováděnou v prostředí softwaru SIMI Motion 3D, byla získána potřebná data pro detailní popis techniky. Analyzovány jsou všechny fáze kopu jak z celkového pohledu, tak z hlediska jednotlivých segmentů těla, které mají rozhodující vliv na celkové provedení dané činnosti. Zároveň je v této práci obsaženo porovnání v provedení kopu preferovanou a nepreferovanou dolní končetinou. Vybraný pokus prvního fotbalisty byl proveden preferovanou dolní končetinou s rychlostí míče 27,11 m/s a nepreferovanou 23,83 m/s, u druhého fotbalisty byla naměřena rychlost preferovanou dolní končetinou 26,31 m/s a nepreferovanou 29,12 m/s, rozdíly v provedení jsou náležitě vysvětleny. Výsledky této práce nám tak nabízí detailní pohled na správné technické provedení a mohou být nápomocné trenérům při odhalování chyb a určování dominantní dolní končetiny.
Description
katedra: KTV; rozsah: 57 s. (72831 znaků)
Subject(s)
kinematic analysis, laterality of lower limbs, direct instep kick, kinematická analýza, lateralita dolních končetin, kop přímým nártem
Citation
ISSN
ISBN