Zhodnocení použití regeneračních prostředků v průběhu ročního tréninkového cyklu u vrcholových biatlonistek

Abstract
Biatlon patří mezi vrcholové zimní sporty, který je znám po celém světě. Tato řešení bakalářské práce na téma Zhodnocení použití regeneračních prostředků v průběhu ročního tréninkového cyklu u vrcholových biatlonistek'' se ve svém obsahu zabývá základními regeneračními prostředky u biatlonové reprezentace. Zahrnuje popis samotné sportovní disciplíny a její historii. v další části představuje pojmy regenerace a únava a jednotlivé prostředky s nimi spojené. v neposlední řadě se zabývá vyhodnocením regeneračních prostředků využívané v biatlonové reprezentaci. Své závěry opíráme o důkladné pozorování a dotazování a z odborných prací.
Biathlon is one of the top winter sports known worldwide. These solutions of the thesis Evaluation of the use of regeneration methods during the annual training cycle for top biathletes is' deals in its content with the basic regeneration procedure for profesional biathletes. It includes a description of the sport discipline itself and its history. The next part introduces the concepts of regeneration and fatigue and the individual methods associated with them. Last but not least, it evaluate The regenerative methods used in profesional/top level biathlon. We base our conclusions on thorough observation, questioning and literature.
Description
Subject(s)
Regenerace, únava, biatlon, Regeneration, fatigue, biathlon
Citation
ISSN
ISBN