Účetní závěrka jako zdroj informací pro strategické řízení podniku

Title Alternative:Company year financial closing as a source of information for strategic management
Abstract
Cílem této diplomové práce je projít kompletními a potřebnými účetními kroky, které vedou ke správnému provedení účetní závěrky účetní jednotky. Tento proces se neobejde bez rozvahy, výkazu zisku a ztráty a cash flow, které jsou v diplomové práci také popsány. V diplomové práci je uveden způsob vypořádání hospodářského výsledku akciové společnosti. Účetní závěrka by také měla pomáhat k následnému rozhodování o dalším směru podnikatelského subjektu. Je zde ve stručné formě popsána finanční analýza a jsou zmíněny jedny z důležitých finančních ukazatelů, které mají vypovídající charakter o zdraví podniku. Tyto ukazatelé jsou v praktické části diplomové práce rozebrány a v závěru jsou k nim navrženy nápravná opatření, která by mohli vést ke zlepšení hospodářského výsledku a celkové situace podniku.
Description
82 s., 27 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
strategic planning, accounting books, financial analysis, strategický management, účetní knihy, finanční analýza
Citation
ISSN
ISBN