Spotřeba pigmentů v knihařské praxi

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá pigmenty a jejich použitím v české textilní firmě,zabývající se výrobou knihařských pláten. Analyzuje prodeje dvou druhů z nabízených knihařských pláten během posledních tří let a hledá možnou souvislost s ročním obdobím.V teoretické části je popsána historie firmy BN International (dříve Platex), materiály využívané pro výrobu a druhy knihařských pláten.
There search deals with pigments and their application in Czech textile company, which is the producer of bookbinding cloths. It analyses two items of offered types during the last three years and searchs possible connections with the season. The theoretical part describes the history of company BN International (former Platex), part materials used for production and types of bookbinding cloths.
Description
Subject(s)
Pigmenty, knihařské plátno, BN International, Platex, Pigments, bookbinding cloth, BN International, Platex
Citation
ISSN
ISBN