Návrh a realizace aparatury pro měření přenosu vibrací

Title Alternative:Design and realization of an apparatus for measurements of vibration transmissibility
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na vývoj aparatury pro měření přenosu vibrací. Měřící aparatura je tvořena dvěmi piezoelektrickými akcelerometry, které generují náboje úměrné zrychlení. Tyto náboje integrujeme nábojovými zesilovači na napětí, které měříme osobním počítačem, vybaveným PCI kartou s A/D převodníky. Řídící systém vytvořený v prostředí LabView provádí veškeré měření a zpracování dat, matematické operace a řízení funkčního generátoru pomocí GPIB sběrnice. Vibrace generujeme piezoelektrickým aktuátorem, buzeným harmonickým signálem z funkčního generátoru. Cílem této práce je shrnout nejdůležitější poznatky v oboru měření a přenosu vibrací. Při návrhu aparatury uvážit nutnost kalibrace, určit její přesnost, provést odladění a demonstrační měření daných vzorků. Při konstrukci a sestavování měřící aparatury je nutné dbát na její variabilitu, která umožní další modifikace libovolné části při navazujícím výzkumu na Technické univerzitě v Liberci.
The diploma thesis is focused on the development of an experimental apparatus for vibration transmissibility measurements. The apparatus consists of two piezoelectric accelerometers generating charge proportional to their acceleration. These charges are integrated in charge amplifiers into voltage, which is measured by the means of PC equipped with PCI card with A/D converter. A control system has been created in the LabView environment, which realizes the data acquisition and processing, mathematical operations and the control of a function generator through GPIB interface. Harmonic voltage signal from the function generator is applied to the piezoelectric actuator, which generates the vibrations. The aim of my work is to summarize the essential recent findings in the area of measurements of vibrations transmissibility. During the experimental apparatus design, it should be necessary to consider the requirement of calibration, to find out the accuracy of the apparatus, to debug the device and to propose some demonstrational measurements on given samples. During the construction and assembling of measuring device, it was essential to take notice of its variability, which enables yet other modifications of any parts of the device for the further studies on the Technical University in Liberec.
Description
katedra: KEL; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 58s., 6 s. obr. příloh.
Subject(s)
přenos vibrací, měření vibrací, akcelerometr, piezoelektrický jev, kalibrace, frekvenční charakteristika, translation of vibrations, measurement of vibrations, accelerometer, piezoelectric effect, calibration, frequency analysis
Citation
ISSN
ISBN