Proměny uniforem rakouského jezdectva od Napoleonských válek po rok 1848

Title Alternative:Changes of the Austrian Cavalry Uniforms from the Napoleonic Wars to 1848
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je seznámení se změnami uniforem rakouského jezdectva od napoleonských válek do roku 1848. Pojednává také o jednotlivých výstrojních předpisech, které určovaly dané změny. Je zde popsána také historie jezdeckých pluků v habsburské armádě. Společně s tím zde jsou zmíněni také reformátoři rakouské armády, kteří se na změnách uniforem podíleli. K dotvoření obrazu doby je zde zmíněna politická situace v rakouské monarchii i v Evropě.
Description
57 s., 5 s. příl. :obr. +CD ROM
Subject(s)
military uniforms, cavalry, horsemanship equipment, vojenské uniformy, jezdectvo, jezdecká výstroj
Citation
ISSN
ISBN