Udržitelnost v textilním a oděvním průmyslu

Abstract
Bakalářská práce se zabývá udržitelností v textilním a oděvním průmyslu, která je reakcí na problematiku klasické módní produkce a jejího dopadu na životní prostředí a negativní spotřební chování. V teoretické části popisuje vznik udržitelného rozvoje, definuje související pojmy a pomocí životního cyklu výrobku představuje ideální vývoj udržitelného produktu. Dále se zabývá jednotlivými kategoriemi trhu. V experimentální části má za cíl měřit užitné vlastnosti tří produktů různého původu a hodnotit změny, které nastanou vlivem jejich opotřebení. Celková koncepce práce je soustředěna na udržitelný výrobek a jeho vlastnosti, které jsou měřeny nedestruktivními metodami. Následně byla vyhodnocována předpokládaná trvanlivost výrobků. Výsledky jsou posuzovány z hlediska objektivního měření a subjektivního hodnocení. Pro hodnocení bylo použito dotazníkové šetření. Pomocí získaných dat se hodnotila životnost výrobku.
The work is focused on sustainability in textile industry and fashion industry. Continously is focused on fashion market and describes it in different levels The work is dividend into theotretical and practical part. In theoretical part it descibes origin of and purpose of sustainable development. It defines related concepts and consequently through the product life cycle, it represents alternative production methods. The experimental part aims to explore the three clothing products of various productions, which are viewed from the perspective of sustainability. It evaluates their relevant properties before and after a certain period of use. These properties are examined by a non-destructive method. The results of wearing the textile product are evaluated by objective measurements and subjective evaluation of the respondents. A questionnaire survey was used for the evaluation. The data obtained were used to evaluate the life of the product.
Description
Subject(s)
Klíčová slova: udržitelnost, oděvní průmysl, životní cyklus, masová produkce, Keywords: sustainability, fashion industry, lifecycle of product, mass production
Citation
ISSN
ISBN