Měření V-A charakteristik diod pomocí digitálního osciloskopu

Title Alternative:Measuring V-A characteristics diodes by means of digital oscilloscope
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace softwaru pro měření voltampérových charakteristik diod pomocí digitálního osciloskopu ETC M621. K jednoduchému obvodu sériově zapojené diody s předřadným odporem je přivedeno měřící napětí generované zdrojem, který je realizován dvěma způsoby. Volně běžícím generátorem funkcí v měřícím systému Metex MS-9150 a upraveným programovatelným napájecím zdrojem TESLA BK-126 řízený po sériové lince a ovládaný navrženým softwarem. Naměřené hodnoty je možné zobrazit, filtrovat a uložit do textového souboru.
Objectives of this bachelor work are a design and an implementation of software for measuring V-A characteristics of diodes by digital oscilloscope ETC M621. A series wiring of a diode and a series resistor is connected to a voltage generator, which is realized in two ways. By a freely running function generator from the measuring system Metex MS-9150 and by the modified power supply TESLA BK-126, which is controlled by a designed program trough a serial interface. Measuring data can be displayed, filtered and saved into text file.
Description
katedra: KES; rozsah: 45 s., 3s. obr. příloh
Subject(s)
software, měření diod, digitální osciloskop, software, diode, digital osciloskope
Citation
ISSN
ISBN