Simulace procesoru PIC

Title Alternative:Simulation of the PIC processor
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tématem této bakalářské práce je simulace mikrokontroléru PIC16F877A v prostředí simulátoru HyCiSim, který bude sloužit studentům jako pomůcka k předmětu PHS (počítačový hardware a software). Při návrhu součástky je potřeba jistá znalost simulátoru HyCiSim a návrhového prostředí pro elektronické obvody KiCad. Úvodní kapitoly práce se proto zabývají popisem knihoven a metod simulátoru HyCiSim a poskytují návod k vytvoření grafické podoby součástky v prostředí KiCad. Hlavní část tvoří podrobný popis mikrokontroléru PIC16F877A a převod jeho vlastností do podoby programového kódu za účelem simulace.
The topic of this bachelor thesis is simulation of microcontroller PIC16F877A in environment of the HyCiSim simulator, which is intended as a tool for teaching PHS subject (computer hardware and software). To design an electric component, knowledge of HyCiSim simulator and design environment for electronic circuit KiCad is needed. Therefore, the introductory chapter deals with description of HyCiSim library and method of HyCiSim simulator and offers instructions on how to design a graphic representation of component in KiCad environment. The main part consists of detailed description of microcontroller PIC16F877A and transfering in programming code for simulation purpose.
Description
katedra: MTI; přílohy: 1 CD-ROM; rozsah: 52s. (60 154)
Subject(s)
electronic circuits simulators, design environments for electronic circuits, microcontrollers, microcontrollers pic16f877a, simulátory elektronických obvodů, návrhová prostředí elektronických obvodů, mikrokontroléry, mikrokontroléry pic16f877a
Citation
ISSN
ISBN