Analýza dopadů vstupu ČR do EU na český pojistný trh

Title Alternative:The Analysis of Consequences, which Happened in the Czech Insurance Market after the Czech Republic Enter the European Union
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The thesis is focused on The Analysis of Consequences, which Happened in the Czech Insurance Market after the Czech Republic Enter the European Union. The first goal is a statistical time series analysis to map the development of written gross premium for life and non-life insurance and consequently predict possible future devopment trend. The second goal is delimited by using the same statistical methods to capture the evolution of the numer of insuarance companies on the Czech insurance market operates.
Diplomová práce je zaměřena na analýzu dopadů vstupu České republiky do Evropské unie na pojistný trh. Prvním cílem je pomocí statistické analýzy časových řad zmapovat vývoj předepsaného hrubého pojistného pro životní i neživotní pojištění a předpovědět možný budoucí vývoj.Druhou vytyčenou metou je pomocí stejné statistické metody vystihnout vývoj počtu pojišťoven, které na českém pojistném trhu působí.
Description
katedra: KPO; přílohy: 2 CD; rozsah: 119 s. (21 639 znaků)
Subject(s)
committee, directive, equity participation, europian union, insurance, life insurance, non-life insurance, solvency, time series, trend function, written gross premium, časová řada, evropská unie, kapitálová účast, neživotní pojištění, pojišťovna, předepsané hrubé pojistné, směrnice, solventnost, trendová funkce, výbor, životní pojištění
Citation
ISSN
ISBN