Vliv geometrie svařovaného tělesaa intenzity odvodu tepla na velikostzbytkových napětí

dc.contributorČapek Jiří, Ing. Ph.D. : 68468
dc.contributor.advisorŠvec Martin, Ing. Bc. Ph.D. : 64032
dc.contributor.authorVojtíšek, Daniel
dc.contributor.otherBukovská Šárka, Ing. Konzultant : 68235
dc.date.accessioned2022-12-19T04:36:34Z
dc.date.available2022-12-19T04:36:34Z
dc.date.committed2023-5-30
dc.date.defense2022-06-15
dc.date.submitted2021-11-30
dc.date.updated2022-6-15
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá analýzou zbytkových napětí vzniklých při navařování metodou MAG na ocel S355J2 s ohledem na geometrii svařovaného tělesa a intenzitu odvodu tepla. V teoretické části je popsán vznik zbytkových napětí během svařování a navařování, jejich rozdělení a jejich metody měření, a to zejména měření rentgenovou difrakční metodou. V experimentální části jsou uvedeny základní vlastnosti konstrukční oceli S355J2 a postup navařovacího experimentu k vyhodnocení vlivu geometrie svařovacího tělesa a intenzity odvodu tepla. Dále je v experimentální části popsán způsob stanovení zbytkových napětí po navařování, včetně analýzy strukturních změn doplněné zkouškou tvrdosti podle Vickerse. V závěru práce jsou zpracované výsledky měření vyhodnoceny a diskutovány.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the analysis of residual stresses arising during MAG cladding on S355J2 steel with regard to the geometry of the welded body and the analysis of heat dissipation. The theoretical part describes the formation of residual stresses during welding and cladding, their distribution and their measurement methods, especially X-ray diffraction measurements. The experimental part presents the basic properties of structural steel S355J2 and the procedure of the cladding experiment to evaluate the influence of the geometry of the welding body and the intensity of heat dissipation. Furthermore, the experimental part describes the method of determining the residual stresses after cladding, including the analysis of structural changes supplemented by the Vickers hardness test. At the end of the work, the processed measurement results are evaluated and discussed.en
dc.description.mark2
dc.format57 s.
dc.format.extentIlustrace, Schémata, Grafy, Tabulky
dc.identifier.signatureV 202204443
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/166679
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonpar[1]~KRAUS, I. a N. GANEV.~Technické aplikace difrakční analýzy. Skripta ČVUT, 2004.par par[2] ČAPEK, J.~Difrakční analýza mřížkových deformací polykrystalických materiálů s přednostní orientací. Disertační práce ČVUT; FJFI, 2018.par par[3] BUKOVSKÁ, Š.~Možnosti měření zbytkových napětí u duplexních ocelí. Diplomová práce TUL; FS, 2021.par par[4]~NEUMANN, H. Teorie svařování.~Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. ISBN: 978-80-7494-171-9.par par[5] MUSIL, M., MORAVEC, J. a kol.~Výroba a aplikované inženýrství ve svařování. Skripta IWE (International Welding Engineer). 2017.par par[6] KOLEKTIV AUTORŮ.~Technologie svařování a zařízení. Skripta IWE (International Welding Engineer). 2016.par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectZbytková napětícs
dc.subjectrentgenová difrakční analýzacs
dc.subjectocel S355J2cs
dc.subjectnavařovánícs
dc.subjectRessidual stressesen
dc.subjectX-ray difraction analysisen
dc.subjectsteel S355J2en
dc.subjectcladdingen
dc.titleVliv geometrie svařovaného tělesaa intenzity odvodu tepla na velikostzbytkových napětícs
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineMT
local.degree.programmeMateriály a technologie
local.degree.programmeabbreviationN0715A270015
local.department.abbreviationKSP
local.facultyFakulta strojnícs
local.faculty.abbreviationFS
local.identifier.authorS20000214
local.identifier.stag43578
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis77834776-7cda-4894-a59e-af4e09ddd7db
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo4443
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP.pdf
Size:
2.7 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Vojtisek_1.pdf
Size:
134.16 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Vojtisek_2.pdf
Size:
281.45 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
32.39 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP
Collections